Skip to main content

Prawo do udziału w głosowaniu w wyborach lokalnych mają wszyscy cudzoziemcy mający status rezydenta na terenie Hiszpanii i będący obywatelami jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, oraz>

– spełniają wszystkie warunki, które są identyczne dla obywateli hiszpańskich

– zgłosili swój aktywny udział w wyborach na terenie Hiszpanii. Obywatele, którzy zgłosili swój udział w poprzednich wyborach na terenie Hiszpanii i już zostali zarejestrowani nie muszą ponownie się rejestrować utrzymując swój status jako obywateli uprawnionych do głosowania. Status ten jest utrzymywany aż do momentu kiedy obywatel nie wystąpi o wykreślenie z listy wyborców lub przestanie mieć status rezydenta.

 

W celu dokonania rejestracji na listach obywateli uprawnionych do głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza (OCE) wyśle pocztą do obywateli, którzy nie zarejestrowali się w poprzednich wyborach, specjalne pismo informujące o możliwości zgłoszenia swojego czynnego udziału w wyborach.

 

https://www.votebaleares.org/