Skip to main content

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki 3 Maja 1791r. konstytucji. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po USA) konstytucja oparta o trójpodział władzy. Uchwalona była dla ratowania Polski po pierwszym rozbiorze. Ograniczyła przywileje szlachty i zmieniła ustrój na monarchię konstytucyjną. Dawała nadzieję na stworzenie lepszego nowoczesnego państwa. W czasach rozbiorów świętowanie konstytucji było zabronione dopiero po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej,  3 Maja ustanowiono świętem narodowym.

Obecnie obchody Święta 3 Maja w  Warszawie mają miejsce  na placu Zamkowym.  W uroczystościach uczestniczą najwyżsi rangą urzędnicy państwowi: prezydent,  premier, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Warszawy. Odgrywany jest hymn narodowy, przemawia prezydent. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty honorowej i ceremonia składania wieńców. Przy dźwiękach pieśni patriotycznych odbywa się defilada wojsk reprezentacyjnych. W całej Polsce organizowane są parady, spotkania i pikniki rodzinne.