Skip to main content

W dniu 01.02.2023 r odbyła się reaktywacja Stowarzyszenia Polaków na Majorce, które w dniu 02.02.2023 wznowiło swoją działalność przy Konsulacie RP na Balearach w Palmie. Serdeczne podziękowania należą się pani Barbarze Walus, która prowadziła Stowarzyszenie przez ponad 20 lat. Funkcja nowej prezes przypadła pani Beacie Książek, sekretarzem została pani Urszula Ogrodowska, Pani Patrycja Jankowska-Dub pełnić będzie funkcję vice prezes. Funkcję skarbnika pełnić będzie Konrad Tołłoczko. Na uroczystym przekazaniu Zarządu obecny był Konsul Ignacio Fiol, który obejmie patronatem merytorycznym działalność Stowarzyszenia.