Skip to main content

Spis wyborców przebywających za granicą

Witamy w systemie umożliwiającym ujęcie osoby przebywającej za granicą w dniu wyborów w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula. Ujęcie w spisie umożliwi oddanie głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

– numer PESEL;

– w przypadku obywateli polskich – ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty, jeśli zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego);

– w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

– adres pobytu za granicą;

– adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

Aby rozpocząć rejestrację, należy nacisnąć przycisk poniżej.

Aby zagłosować na Majorce, w drugim kroku rejestracji należy wybrać komisję numer 72 

https://ewybory.msz.gov.pl/zmien-miejsce-glosowania